preskoči na sadržaj
Povijest

POČETAK ŠKOLSTVA U JASENOVCU

U Hrvatskoj su počeci školstva bili posve u rukama Katoličke crkve, a tako je ostalo do XVlll. stoljeća. Župne škole su osnivane uz gradske i seoske škole. Djecu su obučavali župnici, kapelani, ponekad i orguljaši. Učilo se u župnom dvoru, a nekad i u privatnim kućama. Djeca su učila čitati, pisati, računati i podučavana su u vjeronauku. Osim crkvenih škola postojale su i škole koje su osnivala vlastelinstva, pojedine općine, pa i sami seljaci pod vodstvom župnika. 1750.godine u Jasenovcu, mjestu koje ima mnogo žitelja i djece, došlo je do potrebe za školovanjem pa je dozvoljeno otvaranje škole, tzv. Njemačke. Glavni jezik bio je njemački, ali učio se i hrvatski jezik.

 

Do reorganizacije Vojne Krajine, dolazi 1754. godine i Jasenovac dobija novi graničarski status. Uvode su vrlo strogi vojni sudovi i ukidaju se svi oblici samouprave. Đaci su školovani za potrebe austrijske administracije. Osnovna škola na maternjem jeziku, kao obavezna, otvorena je 1756. a srpska vjerska škola otvorena je 1770. Srpska pravoslavna crkva je sagrađena je već 1775. godine i posvećena sv. Jovanu Preteči.

Godine 1769. postojala je u Jasenovcu rimokatolička škola s 50 položajnika ( đaka ), dok je Srpska narodna škola imala 43 položajnika. U naredbi iz te godine stoji: „ U svakom selu ili sjedištu kumpanije ima se smjestiti učitelj njemačke narodnosti, da popravi još surovi krajiški živalj, pak isti pripravi za podčasničku vojničku službu, vježbajući isti čitanju i pisanju. A da krajiško žiteljstvo ne omrazi učitelja radi troškova s njegovim namještenjem, imadu se ti troškovi od 15 forinti namiriti iz krajiške proventne blagajne.“

U svim novoosnovanim školama uveden je njemački jezik jer je bila potreba za podčasnicima i furirima za kumpanijske pukovnijske pisarnice. U Banskoj krajini bila je glavna škola u Petrinji, a trivijalne škole u Glini, Zrinju i Jasenovcu, no slab polaz đaka je bio zbog siromaštva pa ubrzo zatvaraju Srpsku narodnu školu, da bi je ponovo otvorili 1770. godine; te godine škola je imala samo 11 đaka.

Povijesna spomenica škole u Jasenovcu za godinu 1774. kaže da je Njezino Veličanstvo Marija Terezija blagoslovila otvorenje učionice za naobrazbu svojeg naroda kako bi svaki krajišnik mogao dobiti potreban nauk.

Njegovo Veličanstvo car Josip, 1780. daje zapovijed da se u Carstvu u svakom satničkom okružju, pa tako i u Jasenovcu, otvori po jedna učionica za obveznu naobrazbu i nauk mladeži u čitanju i pisanju na njemačkom jeziku. Uzdržavanje škole i školskih troškova išlo bi iz krajiških zaklada, a zapovjeđeno je da u sastavu školske naobrazbe nauk vjere moraju poučavati župnici i duhovni pomoćnici. Te godine utemeljena je i mjesna učionica u Jasenovcu, gdje su svećenici i učitelji držali vjeronauk. 1785. godine dozidana je i nasuta školska soba kada je bila nasipana cesta kroz mjesto. U početku je to bila škola s dva razreda, a poslije je jedan razred razdijeljen u dva odjela.

 

Srpska škola

Hrvatska škola

1792. godine sagrađena je Hrvatska škola u centru mjesta, koja je otvorena za nastavu 15. IX. iste godine. Ova škola bila je velika, imala je tri razredne prostorije i stan za učitelja. Porušena je sedamdesetih godina prošlog stoljeća.preskoči na navigaciju