preskoči na sadržaj
Knjižnica

 

Voditelj školske knjižnice je Goran Rukavina.

 

 

 

Članstvo

Članstvo u knjižnici je besplatno. Svaki učenik naše škole ujedno je i član školske knjižnice. Osim učenika u školsku knjižnicu mogu se učlaniti i njihovi roditelji ili staratelji.

 

Prostor

Školska knjižnica smještena je u prizemlju, desno nakon samog ulaza u  školsku zgradu na površini od oko 60 m2. 

Organizacijski integrira prostor za pružanje informacija i savjetovanje s korisnicima, posudbeni prostor i čitaonicu s 10 sjedećih mjesta. 

Školska knjižnica namijenjena je posuđivanju knjiga za lektiru, ali i knjiga za zabavu. To je prostor u kojem učenici mogu učiti ili pisati zadaću, provjeriti informacije na računalu ili se na njemu igrati (u dozvoljeno vrijeme) te listati slikovnice i časopise. 

 

Pristup knjigama je slobodan. Priručna i AV građa se ne posuđuju. 

 

Rad knjižnice 

Uvijeti rada školske knjižnice kao i prihvatljivo ponašanje u knjižnici, količina knjiga koje se mogu posuditi i vrijeme posudbe propisani su Pravilnikom o radu školske knjižnice. Izvadak iz Pravilnika nalazi se u školskoj knjižnici izvješen na vidljivom mjestu. 

U knjižnici mora vladati RED i MIR

Učenici u knjižnici istodobno mogu posuditi dvije knjige, od čega jednu lektiru i jednu knjigu koja nije na popisu lektire (niti jednog razreda za tekuću školsku godinu). Učenici knjige posuđuju na 14 dana, ukoliko im knjižničar ne kaže drugačije. 

Učenici moraju samostalno posuđivati i vraćati knjige jer nakon što posude knjigu oni su za nju odgovorni. 

 

Djelatnost školske knjižnice

Knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Kao izvor informacija i znanja, školska knjižnica ima važnu ulogu u ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i postignuća škole. Ona osigurava zadovoljavanje pojedinačnih i skupnih odgojnih, obrazovnih, informacijskih, kulturnih i socijalnih potreba svojih korisnika, prioritetno učenika. Namijenjena je učenicima, učiteljima i nastavnicima za potrebe redovite nastave, ali je i potpora svim izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena.

 Djelatnosti školske knjižnice: 
- neposredna odgojno–obrazovna;
- stručna knjižnična; 
- kulturna i javna.

 

 

 
Vijestipreskoči na navigaciju