preskoči na sadržaj
O školi

Školske godine 2021./2022. Osnovnu školu Jasenovac pohađa 97 učenika u 10 razrednih odjela.

 
Razredi
Broj učenika
Područna škola
1. – 4.
16
Matična škola
1. – 4.
26
5. – 8.
55
Ukupno
97
 
 Osnovna škola okuplja djecu iz naselja: Bukovica, Drenov Bok, Jasenovac, Krapje, Košutarica, Mlaka, Plesmo, Puska, Tanac, Trebež, Uštica i Višnjica.  Sva ta naselja tvore Općinu Jasenovac koja broji oko 3000 stanovnika s usmjerenošću pada.

 

Prije Domovinskog rata OŠ Jasenovac je imala 4 područne škole: PŠ Mlaka, PŠ Puska, PŠ Uštica i PŠ Višnjica.
I u ovoj školskoj godini radi samo PŠ Puska.
Zgrada PŠ Uštica je odlukom školskog odbora darovana općini Jasenovac za potrebe MO Uštica.
PŠ Višnjica je u potpunosti srušena, a djeca se dovoze u matičnu školu.
Prijevoz učenika putnika vrši se autobusima «Čazmatrans- Nova» d.o.o.- PJ Novska. Prijevoz uglavnom zadovoljava iako bi morao biti bolji. Dio cesta je još uvijek neasfaltiran, ostatak je u veoma lošem stanju, tako da i to zasigurno utječe na kvalitetu prijevoza naših učenika.
Treba napomenuti da je kvaliteta življenja na ovim prostorima vrlo niska.  Socio-ekonomski, kulturni i ini uvjeti nisu se znatno poboljšali.
U MŠ Jasenovac nastava se odvija u 11 učionica, 6 se koristi za kabinetsku nastavu i to za nastavu matematike i fizike,  geografije, engleskog jezika i informatike zasebni kabineti, te jedan zajednički kabinet za  likovnu kulturu i glazbenu kulturu.  Koristi se i školska knjižnica. 
U sklopu škole je i školska športska dvorana, koja je  opremljena osnovnim nastavnim pomagalima, ali će se i dalje podizati razina njene opremljenosti. U dogledno vrijeme ( 3-5 godina) biti će potrebno zamijeniti parket na podu dvorane.
Uz ove prostorije postoje i uredi ravnatelja, tajništva, računovodstva, pedagoga, zbornica, čajna kuhinja, blagovaonica, svlačionice (2) i sanitarni čvorovi.
Sve prostorije u školi nisu primjereno opremljene. Posljednjih nekoliko godina ulaže se u opremanje prostorija nastavnim sredstvima i pomagalima te drugom opremom, a s tim će se nastaviti i ubuduće. 
Neposredno kraj škole nalaze se i dva školska športska igrališta:  asfaltirano i travnato.
Okolo škole je veliki kompleks zelenih površina i puno truda se ulaže u njihovo održavanje. Odvodni kanali oko škole godinama nisu čišćeni, nagrđuju okoliš i stvaraju velike probleme u kanalizacijskoj mreži.
U više radnih akcija djelatnici škole i učenici zajedno s mještanima  planiraju dovesti okoliš škole u ljepše stanje.
Iza škole nalazi se manji voćnjak koji se redovito njeguje i održava. Zelene površine redovito se uređuju šišanjem trave. 
U PŠ Puska škola radi u jednoj smjeni. U školi se  nalazi manja ostava i sanitarni čvor. 
Oprema u prostorima poboljšana je donacijama. Drvarnica i postrojenje za vodu je pokraj škole u zasebnim prostorijama. Školsko dvorište je  park, ograđen betonsko-metalnom i živom ogradom s betonskim prilazima.  Obogaćeno je drvećem i cvijećem. Održava se šišanjem ograde i košenjem zelenih površina te njegovanjem cvijeća. Travnato igralište iza škole koristi se i uređuje šišanjem trave.


RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI

Branko Šepović - ravnatelj

Sanela Klanac - pedagog 

Goran Rukavina - knjižničar

 

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Ana-Marija Milović -  računovođa

Nives Drobnjak - tajnica

 

TEHNIČKO OSOBLJE

Ivica Balić - domar, ložač

Marija Dragić - spremačica

Snježana Sertić -  spremačica

Adriana Kozić- spremačica

Gordana Rakarić - spremačica

Marijan Mrđenović - kuhar

 preskoči na navigaciju